Tip til tomatdyrkning.Planter du i plantesække

Brug en god kvalitet plantesæk hvor der er god plads til rødderne. Det er vigtigt at planternes rødder har plads til at udvikle sig optimalt. Tomat planterne har et stort behov for lys. Plant evt. kun 2 planter i hver plantesæk.  

Planter du direkte i jorden

Planter du direkte i jorden i drivhuset, kan du om efteråret tilføre jorden kunstgødning, kompost, hønse eller heste gødning. Så er jorden klar til at plante i når det bliver forår. Du kan også udskifte 10 cm jord med kompost i efteråret. Det er vigtigt der er meget næring i jorden, så planterne kan yde optimalt.

Planter du i krukker

Skift jorden i krukken inden du planter dine tomatplanter. Tiny Tim, Totem og Siderno er tomatsorter med en kompakt vækst, de skal ikke beskæres. De egner sig rigtigt godt til at dyrkning  i krukker.

Sideskud og blade

Fjern alle sideskud, de tager næring fra planten og den bliver alt for tæt. Det er vigtigt der kan komme lys og luft ind til klaserne. Det er god ide at fjerne de nederste gamle blade under de nederste klaser, for at få en god luft cirkulation rundt om planterne. Det en fordel at fjerne et enkelt blad tæt på tomat klaserne, så de får så meget lys og luft som muligt.

Topskud på tomatplanterne

Sidst i august klipper du det øverste topskud af tomatplanterne. Så sætter planten ikke flere klaser, men bruger kræfterne på at udvikle og modne de klaser der er sat.

Tomatplanter er selvbestøvende

Tomater er selvbestøvende, men det er en god ide at ryste planterne blidt, for at sikre en optimal bestøvning af klaserne.

Krøllede blade på tomatplanterne

Tomatplanternes blade kan nogle gange krølle sammen, det skyldes ofte for store udsving mellem dag og natte temperatur. Det har ingen betydning for tomatplanten. Hvis bladene samtidig er meget mørkegrønne, kan det skyldes overgødning. Følg altid anvisningen på gødningsemballagen. 

Fjerne blade

Fjern de nederste gamle blade under de nederste klaser, for at få en god luft cirkulation rundt om planterne. For at få masser af sol og lys ind på klaserne med tomater, kan man fjerne 1-2 blade tættest på klasen.

Griffelråd

Mørke pletter i bunden på tomaten er ofte tegn på griffelråd. Ofte får tomaten også mørke kerner. Problemet skyldes en ubalance i næringsforholdene, mangel på kalk (calcium) kraftig sol, høj varme og vandmangel. Sørg for stabil gødning og vand tilførsel. Luft ud og skyg drivhuset. Lad døren til drivhuset stå åben fra ca. 1. juli.
Brug 1 gram kalksalpeter pr. liter vand sammen med den gødning du normalt bruger.
Fjern de tomater der er angrebet af griffelråd. 

Revnede tomater

Det er ofte i sensommeren tomaterne revner.
 
Revner på tværs omkring stilken på tomaten, skyldes ofte der har ligget dug på tomaterne, udjævn temperaturen mellem dag og nat, ved at lufte ud også om natten. 
 
Revner på langs af tomaten skyldes typisk at tomaterne har optaget meget vand efter at have tørstet lidt i en periode, sørg for en jævn tilførsel af vand, det mindsker problemet.

Gråskimmel i tomatplanterne

Brune pletter på blade og bladstængler, der hurtigt breder sig og bliver pelsbelagte er tegn på gråskimmel.Skimmelsvampe elsker høj luftfugtighed og angriber fugtigt løv. Undgå vand på bladene og sørg for at lufte meget ud. Fjern de nederste blade, og klip angrebne blade af dagligt.

Grønnakkede tomater

Hvis tomaterne har et hårdt, grønt, umodent område, kaldes det grønnakke. Frugterne er populært sagt solskoldede og har problemer med kaliumforsyningen, og det resulterer i ”grønnakke”.
Dæmp sol- og varmebelastningen ved at kalke drivhuset eller hænge skygge net op. Du kan også plante tomater i drivhusets nordside og lade fx agurkeplanter skygge lidt for solen. Luft ud og husk at tilføre gødning.
 


Klarskov Gartneri
Byvej 62
2650 Hvidovre
+45 28698006
mail@klarskovgartneri.dk
CVR NR: 31131871


Copyright © Klarskov Gartneri